ابزار تعمیر خودکار برف پاک کن

  • ابزار تعمیر برف پاک کن خودکار 0031

    ابزار تعمیر برف پاک کن خودکار 0031

    تعمیر برف پاک کن برف پاک کن لاستیک strip تعمیر برف پاک کن 0031SBT

    تعمیر سریع: تعمیر استحکام واضح و بدون علامت، عمر تیغه برف پاک کن را افزایش می دهد و هزینه ها را کاهش می دهد.

    تعمیر مضاعف: اگر سطح برف پاک کن به شدت فرسوده شده است، ابتدا آن را با ماسه درشت تعمیر کنید و سپس با ماسه ریز به آرامی آن را تعمیر کنید.اگر سطح برف پاک کن سبک تر است، فقط از ماسه ریز برای ترمیم صافی استفاده کنید.دو روش تعمیر، سطح برف پاک کن صاف تر و تعمیر شده است.