ابزار تعمیر برف پاک کن خودکار

  • Auto Wiper Repair Tool 0031

    ابزار تعمیر برف پاک کن اتوماتیک 0031

    ترمیم کننده برف پاک کن ترمیم کننده نوار لاستیکی برف پاک کن ترمیم کننده 0031SBT

    تعمیر سریع: ترمیم مقاومت واضح و بدون علامت گذاری ، باعث افزایش عمر تیغه برف پاک کن و صرفه جویی در هزینه ها می شود.

    تعمیر مضاعف: اگر سطح برف پاک کن به شدت فرسوده شده است ، ابتدا آن را با ماسه درشت تعمیر کنید و سپس با ماسه ریز آن را به نرمی ترمیم کنید. اگر سطح برف پاک کن سبک تر است ، فقط از ماسه ریز برای ترمیم لطافت استفاده کنید. دو روش تعمیر ، سطح برف پاک کن نرم و صاف است و با جزئیات بیشتری تعمیر می شود.